Spoločenská zodpovednosť

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ČINNOSŤ V KOMUNITÁCH

Spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje významné strediská cestovného ruchu najmä na Slovensku. Veľká časť je lokalizovaných v prírodnom prostredí národných parkov. Spoločnosť sa však sústreďuje výlučne na tradičné, už urbanizované oblasti, kde má šport a cestovný ruch históriu už dlhé desaťročia. Zachovanie fauny a flóry je z pohľadu TMR veľmi dôležitou súčasťou bežiacich investícií a rozvoja letného a zimného turizmu Tatier. Všetky investície podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Dopad obchodnej činnosti na životné prostredie

Spoločnosť TMR pri všetkých svojich investičných aj prevádzkových aktivitách dbá na ochranu prírody a minimálny vplyv na prírodné prostredie. Spoločnosť berie ohľad na životné prostredie a snaží sa minimalizovať jej dopad v každom segmente. Neustálou snahou je výber služieb a produktov takým spôsobom, aby v každej fáze bol vplyv na životné prostredie minimálny. Spoločnosť kladie dôraz na relatívne obmedzenie plytvania čerpania prírodných surovín a optimalizáciu produkcie odpadov. Postoj k životnému prostrediu TMR šíri interne medzi zamestnancami, ako aj externe v komunitách prostredníctvom rôznych iniciatív a podporných akcií.

Cieľom TMR je vykonávať obchodnú činnosť s čo najmenšou spotrebou elektrickej energie a palív. Tomu sú prispôsobené aj kapitálové investície do nových dopravných zariadení. Nové zariadenia sú vyberané a budované v súhre s energetickou efektívnosťou. Ich výber je podmieňovaný najnovšími energeticky efektívnymi technológiami od top svetových výrobcov ako Doppelmayr a Leitner.

Zelená energia

Na prevádzku Spoločnosť využíva „zelenú energiu“ – elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov, teda slnečnú energiu, energiu vody a energiu vetra, za čo jej bol udelený certifikát od dodávateľa.

Spoločnosť sa snaží v každom segmente využívať efektívny manažment prevádzok na optimálnej úrovni spotreby energie a taktiež pracuje na neustálom zefektívňovaní prevádzok. TMR okrem výberu energeticky efektívnych lanových dopravných zariadení tiež dbá o správny výber snežných pásových vozidiel na úpravu tratí, ktoré majú nižšie emisie splodín a znižujú dopad na životné prostredie.

Projekty roku 2015/16

Projekty v roku 2015/2016 nadväzujú na aktivity z predchádzajúcich období, kedy TMR aktívne prispievala k obnove oblastí, v ktorých prevádzkuje svoju podnikateľskú činnosť. Spoločnosť bola taktiež aktívna v náučných a vzdelávacích oblastiach pre rôzne vekové skupiny obyvateľstva.

Spoločnosť TMR veľmi aktívne vstúpila do procesu vytvárania a aktívnej spolupráce v rámci oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR). Je členom troch OOCR, ktoré pokrývajú celý región, kde Spoločnosť pôsobí. Ide o nasledovné OOCR:

OOCR Región Vysoké Tatry OOCR REGION LIPTOV OOCR Nízke Tatry Juh

Všetky spomenuté vytvárali projekty spoločnej komunikácie, či podpory infraštruktúry regiónu smerom k lepšiemu etablovaniu sa na trhu cestovného ruchu. Podarilo sa spojiť prostriedky podnikateľov v cestovnom ruchu, samospráv a podľa zákona o cestovnom ruchu do projektov vstúpil formou dotácií aj štát, čím vznikli prostriedky na spoločnú podporu regiónov.

OOCR REGION LIPTOV pracovala v roku 2016 s rozpočtom viac ako 1,846 mil. EUR. Realizovala viaceré aktivity na podporu letného a zimného turizmu a zatraktívnenie služieb a produktov v regióne.  TOP podujatím roka bol Svetový pohár v alpskom lyžovaní v Jasnej, ktorý bol skvelou prezentáciou  lyžiarskeho strediska Jasná a Liptova. Ďalšími významnými projektmi boli:  zábavná hra pre rodiny s deťmi Poklady na Liptove, pokračovanie v projekte SKI & AQUA BUS-u, Liptovská Hviezda 2016. Po prvý raz sme realizovali kampaň  na podporu letného turizmu v TV JOJ a na Internete. Kampaň so sloganom Všetko je na Liptove komunikuje bohatú ponuku regiónu Liptov a prispela k rastu počtu prenocovaní o 18,5 %  v porovnaní s predchádzajúcim rokom. OOCR Región LIPTOV uskutočnila aj ďalšie aktivity na rozvoj turistiky a cykloturistiky : projekt oživenia Známa/neznáma Čutkovská dolina, náučný chodník pre peších a cyklistov Cyklokorytnička,  značenie nových cyklotrás,  vybudovanie cykloinfopointu na Háji-Nicovô a vydanie mapy cyklotrás. K najvýznamnejším spoločným aktivitám patrili aj zľavová karta Liptov Region Card, ktorú získalo v roku 2016 viac ako 70 tisíc návštevníkov Liptova. Organizácia realizovala podujatie LiptovFest - festival dobrej zábavy, jedla a zážitkov, otvorenie letnej a zimnej turistickej sezóny a podieľala sa na financovaní podujatí  Kraslicou na Chopok, Dračie noci, Tropical Party a Summer beach party.  Súčasťou podpory regiónu boli marketingové aktivity na nových trhoch (Ukrajina, Anglicko, Pobaltie) pozostávajúce z internetovej a printovej kampane a podpora leteckých liniek Londýn - Poprad a Poprad - Riga. Nezabudlo sa ani na prípravu propagačných materiálov, účasť na rôznych veľtrhoch, výstavách, či workshopoch a pravidelný PR servis, vydávanie tlačových správ, podporu infociest ap.

Vysokotatranská OOCR Región Vysoké Tatry prispela v uplynulom roku do spoločných projektov sumou 977 tis. EUR z členských príspevkov jednotlivých členov a 857 tis. EUR zo štátnej dotácie. Hlavnými projektmi boli podujatia ako Tatry Ice Master, Snežné psy, Tenisový turnaj ATP Challenger Poprad - Tatry, Benátska noc na Štrbskom plese, Tatranské kultúrne leto či Tatranské Vianoce, Medvedie dni na Hrebienku, Svište na Plese a postavenie Tatranského ľadového dómu, ktorý bol návštevníkom k dispozícii od decembra do začiatku apríla. Počas tejto doby (t.j. počas 137 dní) ho navštívilo 218 000 ľudí. Vznikli spoločné propagačné materiály  ako mapy na leto aj zimu, sprievodcovia tatranskými zážitkami a ubytovací katalóg. Vysokotatranská OOCR zastrešila aj celý projekt regionálnej karty TATRY Card. Realizovali sa infocesty pre médiá aj touroperátorov z Poľska, Maďarska, Škandinávie, Brazílie, ČR či Veľkej Británie. OOCR Región Vysoké Tatry sa zúčastnila veľtrhov a výstav cestovného ruchu v mestách - Varšava, Krakov, Katowice, Gliwice, Praha, Budapešť, Londýn a zároveň na ITF Slovakiatour bol Región Vysoké Tatry súčasťou stánku KOCR - Severovýchod Slovenska. Marketingovo OOCR podporila pokračovanie dvoch leteckých liniek Londýn - Poprad a Riga - Poprad a na konci roku 2016 sa podporila aj priama charterová linka z Kyjeva. OOCR Región Vysoké Tatry so silnou tradíciou bežeckého lyžovania realizovala zo spoločných prostriedkov úpravu bežeckých tratí na Štrbskom Plese, v Tatranskej Lomnici a v okolí Starého Smokovca. Taktiež pomohla ku obnove športového areálu na Štrbskom Plese formou revitalizácie plôch pre bežecké lyžovanie na skvalitnenie služieb pre nadšencov bežeckého lyžovania. OOCR Región Vysoké Tatry komplexne zastrešila bezplatnú dopravu pre návštevníkov a zároveň držiteľov TATRY CARD počas zimnej sezóny formou SKI &AQUA busu a v lete sa podporilo posilnenie ekologickej dopravy formou navýšenia električkových spojov. Počas letných mesiacov boli zmapované cyklotrasy a došlo k „oživeniu“ značenia cyklotrás a všetky tieto informácie sa stali súčasťou web stránky a propagačných materiálov. Z prostriedkov OOCR RVT sa zároveň podporila činnosť Tatranských informačných kancelárií, ktoré sú miestom prvého kontaktu návštevníka pri príchode do regiónu a pri hľadaní potrebných informácií.

OOCR Región Vysoké Tatry rozbehla proces vytvorenia incomingovej cestovnej agentúry pod názvom Region Tatry Travel s.r.o, ktorá sa v prvom roku svojej existencie zameriavala na Veľkú Britániu a Izrael. Jej hlavnou úlohou je  tvorba produktových a pobytových balíkov a následné vyjednávanie čo najlepších podmienok s obchodnými partnermi a zahraničnými cestovnými kanceláriami pre všetkých členov regiónu Vysoké Tatry.

Všetky OOCR podporili aj spoločný imidžový časopis pre návštevníkov Tatier pod názvom TATRY MAGAZÍN, ktorý lifestylovou formou komunikuje atraktivity, podujatia, prominentov, novinky v širokom regióne Tatier.
Výchova k pozitívnemu vzťahu k prírode rezonuje v mnohých aktivitách Spoločnosti. Podstatou náučných a vzdelávacích úloh  sú projekty ako Poklad draka Demiána, Tatranská divočina, Snežné psy a Medvedie dni.
Tajomstvá hôr a Demänovskej Doliny spoznávali počas leta rodiny s deťmi po stopách legendy dráčika Demiána a v detskom Drakoparku Chopok. Rozprávkovo-náučný chodník sa na ešte väčšej ploche realizuje vo Vysokých Tatrách. Vznikol vďaka spolupráci TMR so Štátnymi lesmi TANAP-u a Správou TANAP-u pod názvom Tatranská divočina . Postupne sa tento projekt rozširuje z Tatranskej Lomnice, cez Hrebienok až na Štrbské Pleso. Najatraktívnejšia časť projektu je eko-mini park Svištia krajinka na Skalnatom plese – ekologický náučno-zábavný park pre deti. 
V septembri 2016 sa na Chopku uskutočnila už tretia akcia Zelený Chopok ako verejná výzva Liptákov za krajšie hory. Do akcie sa zapojili žiaci základných škôl, ale aj seniori z klubu turistov a milovníci hôr z celého Slovenska. Rukami zberačov prešli tony skál a odpadkov po zimnej sezóne a akcia sa pre veľmi pozitívny efekt a veľký záujem verejnosti zopakuje aj na budúci rok.

Športové podujatia

Spoločnosť svojou aktívnou účasťou prispieva k realizácii športových podujatí vo svojich strediskách ako partner alebo sponzor. V uplynulom období sa TMR aktívne zapojila napríklad aj do nasledovných športových pretekov:

 • Vertitical Grand Tour
 • Slovenský pohár vo Freestyle lyžovaní v disciplíne slopestyle
 • Veľká cena Slovenska
 • FIS Europa Cup Slopestyle
 • Šlusovka
 • Slovenský pohár v skialpinizme
 • Liptov Ride
 • Ski & Golf Slovakia
 • Masters Cup
 • Rajec High Tatras Night Run
 • Triathlon a duathlon attack
 • Duatlon o cenu Mikulášskej chaty
 • Sky Marathon Chopok Poprad - Tatry Challenger Tour

Podpora športovcov

Spoločnosť TMR podporuje talentovaných profesionálnych športovcov, ktorí sú členmi Slovenskej lyžiarskej asociácie, a ktorí za posledný rok dosiahli mimoriadne úspechy v športe, reprezentovali Slovensko na svetových súťažiach a umiestnili sa na popredných priečkach v alpských disciplínach.  Podpora TMR pre športovcov je v sume 20 tisíc EUR + skipasy a aquapasy.

Podpora výučby lyžovania študentov

TMR podporuje výučbu lyžovania špeciálnymi cenami lyžiarskych kurzov v TOP slovenských strediskách, ktoré sú najlepšie vybavené lanovkami, zasnežovaním ako aj rozsahom a dĺžkou zjazdoviek. TMR pravidelne pripravuje ponuky lyžiarskych kurzov pre všetky typy základných, stredných a vysokých škôl za výhodné ceny. Viac info o lyžiarskych kurzoch v strediskách: Jasná a Vysoké Tatry.

TMR podporuje ekologický projekt Tatranských rytierov

TMR podporuje dobré myšlienky a aktivity prepojené na prekrásne prostredie v ktorom pôsobí, kde všetkých priateľov Tatier a ekologicky zmýšľajúcich, budú tešiť najmenší rytieri s najväčším srdiečkom. Cieľom projektu Tatranských rytierov je motivovať žiakov, aby svojou činnosťou prispeli k ochrane životného prostredia, a aby ich záujem stále narastal, ďalej spoznávať význam zachovania biodiverzity a učenie sa o ekologických témach, ktoré v školských osnovách nie sú. Samotná dvojkolová súťaž na školách odštartovala v októbri 2016 aktivitami pod názvom „Príroda nám, my prírode“ a „Eko hliadkou“, ktorá má za úlohu podnietiť v deťoch záujem chodiť do prírody, skultúrňovať zeleň, spriechodniť chodník, vyčistiť park alebo čiernu skládku. Vyhodnotenie súťaže bude v júni 2017. 3 víťazné eko projekty sú reálne uskutočniteľné a prinesú relevantnú ekologickú hodnotu a budú s pomocou spoločnosti TMR realizované, a to vo forme pracovnej sily a materiálno-technického zabezpečenia.

ĽUDSKÉ ZDROJE

Ľudské zdroje sú dôležitým faktorom úspechu Spoločnosti a preto oddelenie ľudských zdrojov naďalej pokračuje v nastavenom pláne skvalitňovania procesov v riadení ľudských zdrojov, v stabilizácii pracovných miest, kontinuálnom vzdelávaní zamestnancov a využívaní všetkých moderných nástrojov personalistiky na dosiahnutie kvality, stability a rozvoja Spoločnosti. V minulom roku sme rozbehli viaceré projekty pre podporu a zrýchlenie adaptácie zamestnancov TMR (nových aj dlhodobých) ako aj podporu komunikácie medzi jednotlivými strediskami, informovanosť všetkých zamestnancov o aktuálnom dianí v Spoločnosti, o smerovaní, nových projektoch a v neposlednom rade upevňovanie a stotožnenie sa s hodnotami Spoločnosti.

Spolupráca so školami a univerzitami

TMR kladie dôraz na budovanie vzťahov so strednými školami a univerzitami tak, aby si Skupina efektívne vytvárala zdroj kvalifikovaných a vysoko odborných zamestnancov. TMR sa zameriava aj na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí, ktorej hlavnou príčinou je nesúlad medzi zručnosťami absolventov škôl a potrebami zamestnávateľov. Preto sa Spoločnosť už od septembra 2016 úspešne zaradila do systému duálneho vzdelávania a na svojich prevádzkach má 18 študentov z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. V duálnom vzdelávaní plánuje TMR pokračovať aj v nadchádzajúcom školskom roku. Takto sa TMR snaží udržiavať vysokú úroveň kvalifikácie vlastných pracovníkov tým, že pripravuje svojho budúceho zamestnanca presne na technológie a zariadenia, ktoré využíva vo svojej podnikateľskej činnosti. Duálnym vzdelávaním žiakov zameraným pre potreby trhu práce si spoločnosť TMR vytvára predpoklady pre dlhodobý a stabilný rozvoj firmy, a práve zapojením sa do modelu duálneho vzdelávania reaguje na zvýšené požiadavky zákazníkov, čo jej dáva vyššiu konkurenčnú výhodu vo svojom sektore podnikania.

Spoločenské hodnoty a firemná kultúra TMR

TMR je jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu v regiónoch Vysokých  a Nízkych Tatier. Spoločnosť je vnímaná ako významný a dôveryhodný zamestnávateľ v regióne a  radí sa medzi najatraktívnejších zamestnávateľov v regióne. TMR kladie dôraz na zvyšovanie kvality personálu a jeho vzdelávanie tak, aby bola maximálne zachovaná úroveň poskytovaných služieb. Cieľom v riadení ľudských zdrojov je naďalej sa rozvíjať ako moderná spoločnosť, ktorej záleží na osobnom raste zamestnancov, uprednostňuje pri výbere v prvom rade interných zamestnancov a riadi sa vnútornými hodnotami Spoločnosti, ktoré sa nemenia.

Vnútorné spoločenské hodnoty TMR:

 • Vnímanie

Spoločnosť TMR je ochotná a pripravená načúvať. Vnímať nielen ušami, ale najmä srdcom, čo znamená pochopiť, porozumieť, podporiť, ale aj predvídať a splniť aj túžby, ktoré neboli vyslovené. Jej snahou je byť empatická a tolerantná – chce vnímať a rešpektovať nielen človeka, ale aj prírodu, tradície a históriu.

 • Vášeň

TMR je dynamickou a pokrokovou spoločnosťou, ktorá sa púšťa do vecí sebavedomo, s vervou, energiou a správnym „zapálením sa pre vec“. Vášeň je zdrojom energie, vytrvalosti a vôle prekonávať prekážky a dosiahnuť ciele, je podčiarknutá emóciou a srdcom na dlani, ktoré ponúka svojím klientom aj zamestnancom. Vášeň umožňuje TMR objavovať nové, nepoznané, nevšedné.

 • Nevšednosť

TMR je miestom, kde môžu zamestnanci aj klienti zažiť nevšedné radosti - niečo „iné“, neopakovateľné a zaujímavé.  Spoločnosť TMR sa snaží byť vo svojom prístupe jedinečná a originálna, nebojí sa zmien a nových vecí, s istotou sa púšťa po nevšedných, doteraz nevyšliapaných chodníčkoch.

 • Rodina

Rodina je pre spoločnosť TMR ukotvením, poskytuje bezpečie, istotu, lásku a porozumenie. V TMR sú vzťahy so zamestnancami a klientmi postavené na otvorenosti, dôvere, úprimnej snahe pomôcť a pocite spolupatričnosti. Rodina TMR je otvorená, pohostinná a zároveň tolerujúca. Rodina TMR každého privíta s otvorenou náručou.

Spoločnosť TMR nechce byť len spoločnosťou, ktorá poskytuje kvalitné služby, to je pre ňu samozrejmosť, ale chce byť inšpiráciou k písaniu vlastných príbehov a chce byť ich súčasťou.

Aktualizované dňa 21.09.2017

Uplatnenie benefitov

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../