Legendia

- Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko)

Fakty:

  • Zábavný park
  • Rozloha: 26 ha
  • 50 atrakcií
  • Lokalita: Park Śląski (Sliezsky park) pri Chorzówe, PL

Legendia - Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) pri poľskom meste Chorzów je najväčším a najstarším parkom v Poľsku. Bol uvedený do prevádzky v roku 1959. Jeho rozloha je 26 ha. Park sa nachádza v hornosliezskej priemyselnej aglomerácii s unikátnou „oázou zelene“ Sliezskeho parku (Park Śląski). Najväčšou atrakciou lunaparku sú lietadlá zavesené na 30 m vysokej veži. Od roku 1985 je v prevádzke tzv. ruské koleso, z ktorého je výhľad na celé Sliezsko. V roku 2007 pribudla parku horská dráha, ktorej najvyšší bod je vo výške 18 metrov. V areáli je 42 atrakcií. TMR vlastní 75% podiel na parku a prevádzkuje ho od mája 2015. TMR sa zaviazalo investovať do modernizácie parku 120 mil. PLN (30 mil. EUR) do roku 2020.

 

./
../../../