TMR v číslach

Výnosy a zisk

v €'000

2010/112011/122012/132013/142014/15
Konsolidovaný výkaz o súhrnnom výsledku hospodárenia
Výnosy 38 75843 80754 34856 30970 915
Spotreba materiálu a tovarov -5 397-6 272-8 316-9 491-11 327
Hrubý zisk 33 36137 53546 03246 81859 588
Osobné a prevádzkové náklady -21 894-23 498-27 616-29 939-35 355
EBITDA 12 21913 98618 56618 41124 410
Odpisy a amortizácia -8 120-7 763-10 550-13 317-13 298
EBIT 1 5996 0507 6665 09411 112
Finančná činnosť celkom 7 0384 4221 456-5 002-11 235
Strata z pridruženej spoločnosti -1 703-1 4181 85200
Zisk pred zdanením 13 33412 29510 97492-123
Daňˆ z príjmu -4 307-2 109-4 370591-628
Ȍistý zisk 9 02710 1866 604683-751
Precenenie finančných nástrojov na reálnu hodnotu 150-1721-119-499
Súhrnný výsledok hospodárenia 9 17710 1696 625564-1 250
Zisk na akciu (EPS v €) 1.351.520.980.10-0.10
Rentabilita (%)
Marža hrubého zisku 86.185.784.783.184.0
EBITDA marža 31.531.934.232.734.4
Prevádzková marža 4.113.814.19.015.7
Marža čistého zisku 23.323.312.21.2-1.1
Návratnosť vlastného imania 3.43.46.50.6-1.2
Návratnosť majetku 3.13.12.10.2-0.3
Aktualizované dňa 11.07.2016
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
*1000 €
%
./
../../../