Výbory

Výbor pre audit

Jozef Hodek – člen
 
Ing. Hodek je tiež člen predstavenstva a finančný riaditeľ TMR od roku 2009. V TMR začal ako finančný riaditeľ v roku 2007 a neskôr pokračoval vo finančnej konsolidácii spoločností, vrátane JASNÁ Nízke Tatry, ktoré sú teraz súčasťou Skupiny TMR. Od roku 2008 do 2009 vykonával funkciu finančného riaditeľa spoločnosti Tatry mountain resort services, a.s., ktorá sa stala súčasťou TMR. Podieľal sa na procesoch zefektívňovania TMR, emisie nových akcií a kotácie na Burze cenných papierov v Bratislave. Predtým pôsobil v oblasti auditu v Pricewaterhouse Cooper Slovensko v rokoch 2006 až 2007. Úspešne absolvoval Ekonomickú univerzitu, Fakultu hospodárskej informatiky v Bratislave.
Viera Prokopová – člen
 
./
../../../