TMR môže vydať dlhopisy až do výšky 180 miliónov EUR

< späť

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (21. október 2013) – Vydanie dlhopisov vo výške 70 miliónov EUR a zmenu stanov schválili 15. októbra akcionári TMR na mimoriadnom valnom zhromaždení.

Prostriedky získané z dlhopisov chce Spoločnosť prioritne využiť na vyplatenie akcionárov zo zníženia základného imania. To sa na základe rozhodnutia akcionárov zníži zo 174,4 na 46,95 milióna EUR k 22. októbru 2013.

Spolu s dlhopismi v objeme 110 mil. EUR, ktorých vydanie akcionári schválili na mimoriadnom valnom zhromaždení už 22. augusta, tak celkovo TMR pripravuje vydanie dlhopisov v hodnote 180 mil. EUR. Predstavenstvo plánuje vydať obe emisie do konca roka 2013 s predpokladaným prijatím na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave začiatkom budúceho roka.

Zmena stanov, ktorú schválilo valné zhromaždenie, sa týkala zosúladenia predmetov činnosti spoločnosti zapísaných v obchodnom registri a v živnostenskom registri, rozšírenia predmetu činnosti o nové predmety, zosúladenia doterajšieho znenia stanov Spoločnosti s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a spresnenia niektorých ustanovení stanov.

Mimoriadneho valného zhromaždenia TMR sa zúčastnili akcionári vlastniaci 74% akcií TMR.
___________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

Uplatnenie benefitov

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../